Vzdelávanie

Odovzdávanie poznatkov vždy bolo a je dôležitou službou, ktorá funguje interne v našej organizácií, ale aj externe voči našim partnerom a zákazníkom.

Realizujeme teoretické aj praktické školenia prezenčnou alebo online formou, s cieľom zvýšiť povedomie o moderných postupoch, technikách a technológiach v IT. Bežne organizujeme prednášky pred odborným publikom na témy ako:

hardvér (mikrokontrolery, ARM, ... )

softvér (moderné postupy pre vývoj softvéru AGILE, Kanban, ... )

výskumné témy z nášho portfólia