GNU - Open Source

Nadhovorový MUX - ATU, verzia 1.0

Uvoľnenie pôvodných zdrojových textov pre nadhovorový MUX a ATU verzia 1.0, r.1996 (publikované pod licenciou GNU GPLv2-modified).

Pôvodné zdrojové texty a obvodové schémy zapojenia zariadení MUX/ATU v.1.0 - r.1996 sú uvoľnené na základe rozhodnutia autora pre:

štúdijné účely jednotlivých komunikačných protokolov nadhovorového podsystému zariadení MUX/ATU, s cieľom poskytnutia podrobnejšej informácie o spôsobe komunikácie jednotlivých pôvodných - neupravovaných verzii zariadení všetkým záujemcom,

účel zabezpečenia ochrany autorských práv k jednotlivým komunikačným protokolom v zmysle medzinárodne akceptovaných licencii - t.j.: nie pre komerčné využitie v iných aplikáciach, pri vývoji programov alebo pri výrobe zariadení. Komerčné využitie je možné na základe získania platnej licencie od autora (viď. znenie licencie priložené k zdrojovým kódom programov).


Poznámka:

S ohľadom na medzinárodnu právnu záväznosť sú licencie uvedené v anglickom jazyku tak, ako to špecifikujú požiadavky pôvodnej licencie GNU.