Nixie

Program pre Nixie Tube Clock modul s elektrónkami typu IV-11.

Tento firmware nie je totožný s pôvodným programom dodávaným k výrobku a je napísaný výlučne pre účely oboznámenia sa a otestovania funkčnosti jednotlivých súčiastok použitých v module (STC15W408AS, IV-11, ...).