Výskum

Podieľame sa na špičkovom IT výskume formou spolupráce s externými organizáciami, partnermi a univerzitami. Vďaka tejto expertíze a mnohoročným praktickým skúsenostiam sme partner schopný spolupracovať na výskumných úlohách v oblasti IT ako na akademickej, tak i na aplikovanej úrovni.

Špecializujeme sa primárne na výskumné témy v oblasti:

strojové učenie (machine learning, ML)

digitálne spracovanie signálov a obrazu (digital signal processing, DSP)

stochastické modelovanie procesov