FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

Certifikáty

NBÚ
   PCO DUNAJ - Linkový podsystém (nadhovor)
   PCO DUNAJ - Rádiový podsystém
   MODUS - Zabezpečovacia ústredňa
   FANIT s.r.o. - Priemyselná bezpečnosť podnikateľa