FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

Ethernet IP

Pult Centralizovanej Ochrany

Systém IP PCO je tvorený štandartným rozhraním sieťovej karty (NIC - Ethernet) počítača určeného k činnosti v zostave PCO "DUNAJ PRO" a to či už ako ovládač (driver) alebo klient (operátor) PCO.

            

Systém komunikuje s jednotlivými IP komunikátormi umiestnenými v chránených objektoch a tvoriacími komunikačné rozhranie medzi ústredňou EZS a sieťou Ethernet. Správy sú prenášané v komunikačných protokoloch typu Internet Protocol (IP - UDP, ICMP, ...).

Prenos dát medzi objektami a PCO je obojsmerný a v rámci podporovaného protokolu sú implementované všetky vlastnosti známe z linkových nadhovorových systémov. Prenos a komunikácia prebieha prostredníctvom hostiteľskej siete Ethernet. Na jeden IP PCO (t.j.: jeden driver - driverov može byť viac a to aj na jednom počítači) je možné pripojiť 10000 objektov prostredníctvom jedného sieťového rozhrania Ethernet.

 

Objektový komunikátor

Zariadenie IP komunikátor (Ethernet sieť) je objektový vysielaci/prijímaci modul určený k zabezpečeniu komunikácie medzi PCO a koncovou zabezpečovacou ústredňou cez pripojenie k sieti typu ETHERNET a k následnému prenosu správ pomocou komunikačných protokolov typu Internet Protocol (UDP, ICMP, ...).

         

Prenos dát medzi jednotlivými objektami a PCO je obojsmerný (duplex) a v rámci podporovaného protokolu sú implementované všetky vlastnosti známe z linkových nadhovorových systémov s doplnením nových funkčných možností akými sú napr.: z PCO riadené periodické dotazy, testy spojenia, ovládanie výstupov objektového komunikátora, signalizácia potvrdenia ochrany (LED), ... .

Prenos a komunikácia prebieha prostredníctvom hostiteľskej siete Ethernet (LAN). Modul je možné programovať a konfigurovať prostredníctvom sieťoveho pripojenia (Ethernet) s použitím programového vybavenia určeného na tento účel (programové vybavenie je dostupné na stránke technickej podpory).

Modul IP komunikátora môže súčasne prenášať správy z objektu na 4 nezávislé PCO, pričom vlastnosti konfigurovania (diaľkové servisné programovanie, ...) je možné individuálne nastaviť pre každé aktívné PCO s možnosťou implementácie "bezpečnostných zámkov" zabraňujúcich nežiadúcim zmenám v konfigurácii z neoprávnených IP adries (PCO).

Podrobnejšie oboznámenie sa s možnosťami IP komunikátora je možné priamo pri prehľade jednotlivých funkčných možností konfiguračného programového vybavenia (viď. nižšie uvedené ukážky).