FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

Výber z niektorých aplikácií naších systémov

 
- rozsiahla sieť PCO DUNAJ prevádzkovaná v rámci MV SR PZ na celom územi SR
- implementácia PCO DUNAJ pre jednotlivé SBS
- implementácie PCO DUNAJ prevádzkované v spolupráci s MsP
- implementácia PCO DUNAJ v rozsiahlých objekoch (EMO, SCP, SZU, ŽOS, ...) 
- dodávky zabezpečovacích ústredni MODUS pre montážne organizácie
- dodávky komunikátorov a prenosových zariadení pre systém PCO DUNAJ
- realizácia software podľa požiadaviek zákazníkov
- ...