FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

GPRS

Pult Centralizovanej Ochrany
   gprs2

Zariadenie GPRS (IP sieť) je prijímací modul určený k zabezpečeniu bezdrôtovej komunikácie odovzdávaním správ pomocou komunikačných protokolov typu Internet Protocol (IP - UDP, TCP, ...).

Prenos dát medzi objektami a PCO je obojsmerný a v rámci podporovaného protokolu sú implementované všetky vlastnosti známe z linkových nadhovorových systémov. Prenos a komunikácia prebieha prostredníctvom hostiteľskej siete GPRS. Modul umožňuje pripojiť 9999 objektov prostredníctvom jednej sériovej linky počítača.
 

Objektový komunikátor

Ako koncové objektové zariadenie sa pre GPRS používa systém MODUS a to verzia Komunikátor ak ide o doplnenie existujúcej inštalácie alebo Ústredňa MODUS ak je možnosť novej plnohodnotnej inštalácie zabezpečovacieho a prenosového systému.