FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

GSM (SMS, Ring)

Pult Centralizovanej Ochrany

 

Zariadenie GSM je prijímací modul určený k zabezpečeniu bezdrôtovej komunikácie odovzdávaním SMS správ alebo pomocou jednoduchého vyzváňania medzi monitorovacím pracoviskom PCO na jednej strane a medzi chránenými objektami na druhej strane. Prenos a komunikácia prebieha prostredníctvom hostiteľskej siete GSM. Umožňuje pripojiť 9999 objektov.