FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 
*** Bezpečná komunikácia ***Systémy pre bezpečnú komunikáciu (audio, video)

  • Aplikácia moderných softérových telekomunikačných technológii na prenos audio a video komunikácie v dátovych sieťach (LAN/WAN) s možnosťou úplnej správy a dohľadu nad vytváraním, udržiavaním, rušením, zabezpečením, ... spojenia medzi jednotlivými  klientskymi aplikáciami (účastníkmi spojenia - komunikácie)
  • Možnosť implementácie aplikácii pre komunikáciu prostrednítvom mobilných telefónov (OS Android) alebo počítačov (OS Windows, Linux)
  • Úplná vzdialená správa servera, bezpečné  uchovávanie informácie  o užívateľoch systému (anonymne, bez ukladania akýchkoľvek identifikačných informácii o účastníkoch do databázy systému)
  • Zabezpečenie komunikácie algoritmami umožňujúcimi identifikáciu potenciálneho bezpečnostného ohrozenia typu "Man In the Middle" (zriadenie a vzájomná verifikácia spoľahlivosti nadviazaného spojenia aj vo verejných dátových sieťach)
  • atď.

... aby súkromie zostalo súkromím ...

Poznámka: Podrobnejšie informácie o systéme sú k dispozícii prostredníctvom stránky: Kontakty