FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

*** Novinky ***                                


 
Aktuálne rozpracované nové produkty

 Termín  Popis

 

 
 = MODUS = Dotyková kávesnica k ústredni MODUS

 - Pripojiteľné k ústredni MODUS s firmware v.11.6 a novšie
 
 
 - Možnosť dynamického prerozmiestnenia číselnych kláves

 - Zákaznícký upgrade firmware

 - atď. ...
 

 

Grafické zobrazenie LCD v obrázkoch je informatívne, konečná podoba je závislá od verzie firmware zariadenia (možnosť užívateľského preprogramovania).