FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

Podporované výrobky (HW) a programy (SW, FW)

Dunaj PRO - Pult Centralizovanej Ochrany

 

 

 Dunaj PRO - SQL Client/Server verzia PCO (cca. 70 MB)

 

 Dunaj PRO - reindexácia a optimalizácia databázy (návod)

 

 

 IP Komunikátor - Konfiguračný program, návod, ... (cca. 10 MB)

 

 IP Driver - Návod na použitie drivera pre Dunaj PRO

   IP - Ethernet komunikátor, technický popis a montážny návod

 TRANZIT Driver - Návod na použitie drivera pre Dunaj PRO

 

 GSM Driver - Návod na použitie drivera pre Dunaj PRO

   GPRS/RS232 modem - prijímač k PCO Dunaj PRO (externý modul)

 

 TLR Driver - Návod na použitie drivera pre Dunaj PRO

   RADIO Driver - Návod na použitie drivera pre Dunaj PRO

   MUX18 - Návod pre nadhovorový MUX systému Dunaj PRO

   ATU - Návod na použitie nadhovorového retranslátora Dunaj PRO

   KM -Nadhovorový komunikátor, technický popis a montážny návod

 

 KM - AP modul, postup pri ladení pomocou osciloskopu


MODUS  - Zabezpečovacia ústredňa a komunikátor

 mLoad.exe - konfiguračný program ústredne =MODUS= (cca. 10 MB)

 mLoad - všetky verzie programov ústredne =MODUS= (cca. 100 MB)

 Ústredňa MODUS - Servisná dokumentácia

 Ústredňa MODUS - Návod na obsluhu a montáž zariadenia

 Ústredňa MODUS - Zásuvný modul ME-IP komunikátor (popis)

 GPRS komunikátor MODUS (vzorový konfiguračný súbor)


Rôzne

 eLock - Technický popis a montážny návod zariadeniaVyhlásenie o zhode

 KM - Nadhovorový komunikátor

 MUX, RET - Nadhovorový podsystém (Multiplexer, Retranslátor)

 MODUS - Zabezpečovacia ústredňa


Objektová dokumentácia

 Formuláre a dokumentácia k objektomDoplnky

 Test