FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

Profil spoločnosti

Spoločnosť pôsobí na trhu v oblasti poskytovania služieb súvisiacích hlavne s využitím zabezpečovacích, komunikačných a informačných systémov.

Medzi hlavné aktivity spoločnosti patrí:

 • vývoj a implementácia špecializovaného software a firmware (DUNAJ, MODUS, ...) 
 • výroba systémov a pultov centralizovanej ochrany objektov (PCO, SRP)
 • výroba zabezpečovacích zariadení (EZS ústredne, Komunikátory, Prenosové systémy, ...)
 • výroba špecializovaných zariadení (eLock, Testovacie prípravky, ...)
 • výroba plastových výliskov k vlastným výrobkom (Klávesnica, ...) 
 • poradenská a odborná činnosť, bezpečnostné posúdenie, analýza
 • vypracovanie štúdií a projektov
 • komplexné dodávky bezpečnostných, komunikačných a informačných systémov
 • inštalácia, servis, revízia, školenie 
BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY
 • pult centralizovanej ochrany (PCO, SRP)
 • kamerové systémy (CCTV)
 • elektronické systémy kontroly vstupu, dochádzky a obchôdzkové systémy
 • perimetrické (obvodové – vonkajšie) zabezpečovacie systémy 

KOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SYSTÉMY

 • prenosové systémy, počítačové a dátové siete (rádio, štrukturovaná kabeláž, ethernet, ...) 
 • informačné, monitorovacie a komunikačné systémy
 • centralizované riadenie bezpečnostných systémov
 • intercom, videointercom, domáce telefóny, videovrátnik
INŠTALÁCIA, SERVIS, REVÍZIA  A ŠKOLENIE
 • zabezpečovanie inštalácii, servisu, revízie, ... k dodávaným systémom a zariadeniam 
 • realizácia školení na dodávané systémy, technická a zákaznícka podpora