FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

RÁDIO

Pult Centralizovanej Ochrany
              

Modul umožňuje cez jedno rozhranie RS232 pripojiť 512 rádiových objektov a to až cez 256 opakovacích (rádiových retranslačných) bodov.

Rádiový podsystém sa skladá zo základňovej antény PCO a spoločnej časti systému, ktorú tvorí monitorovací terminál "DunajPRO" verzia: 11.11.10.12 alebo novšia, modul RADIO_PCO a zdroj nepretržitého napájania.

Každý podsystém (Linkový, Rádiový, GPRS, GSM, ...) sa môže prevádzkovať spolu na jednom vyhodnocovacom a záznamovom zariadení alebo každý samostatne.

Základné funkčné vlastnosti modulu RADIO_PCO:

 • Plne funkčná náhrada starých rádiových PCO systému DUNAJ, KASHTAN
  po inštalácii upgrade starých PCO na verziu DunajPRO nový modul RÁDIO PCO
  plne
  podporuje všetky funkcie starších objektových zariadení
 • Implementácia na platforme hardware MODUS (MC.01, MC.04 - CD)
  + podpora BootLoader pre prípadný užívateľsky upgrade firmware, ...
 • Nové prepacované algoritmy pre komunikáciu s nadriadeným software PCO
  TIV:  obdobne ako pri nadhovorovom komunikátore je pre RADIO doplnená
  time-i
  nvariant šifrovaná komunikácia medzi software PCO a prijimačom,
  možnosť pripojenia prijímača k PCO cez IP prevodník, ...
 • Plná podpora pripojenia starších existujúcich objektových zariadení
  selektívna podpora zariadení a komunikátorov verzie: DUNAJ, MODUS
 • Plná podpora budovania siete opakovačov systému PCO DUNAJ
  zaručená spätná kompatibilita s existujúcou sieťou opakovačov systému DUNAJ,
  každý prenosový prvok v sieti môže vykonávať funkciu opakovača, možnosť
  konfigurácie časovo a synchronizačne viac úrovňovej siete opakovačov, ...

Rozšírené funkčné vlastnosti modulu RADIO_PCO (od verzie firmware 3.0)

 • Doplnené nové protokoly pre prenos signálov medzi PCO a Objektom
  umožňujúce šifrované ďiaľkové riadenie a konfiguráciu jednotlivých 
  zariadení
  pripojených do rádiovej siete - pokiaľ túto funkciu zariadenia podporujú, ...
 • Implementácia administrátorskych a diagnostických funkcii
  možnosť
  monitorovania rádiových signálov prenášaných v sieti systému PCO Dunaj,
  administrátorska SW konzola pre sledovanie prenosových aktivít a správ v sieti,
  možnosť diaľkového riadenia konfigurácie koncových zariadení, ...

Objektový komunikátor

Ako koncové objektové zariadenie sa pre RADIO používa systém MODUS a to verzia Komunikátor ak ide o doplnenie existujúcej inštalácie alebo Ústredňa MODUS ak je možnosť novej plnohodnotnej inštalácie zabezpečovacieho a prenosového systému.