FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

Telefón ATV (TLR)

Pult Centralizovanej Ochrany

 

Modul TLR_2000 predstavuje rozhranie vyhodnocovacieho pracoviska, ktorého hlavnou funkciou je príjem, spracovanie a následné odoslanie signálov prijatých prostredníctvom telefónnej linky z objektov, vybavených automatickým telefónnym voličovým systémom (ATV), vysielajúcim kódované informácie na vyhodnocovacie pracovisko (PCO).

Každý modul TLR_2000 pripojený na monitorovací terminál možňuje vyhodnocovať 9999 objektov. Modul umožňuje prijímať správy z objektov, vysielané v starších formátoch pulzných komunikačných protokolov [X/Y = 3/1, 3/2, 4/1, 4/2] s prenosovou rýchlosťou 10, 20 bps.

Koncepčne je modul konštruovaný ako samostatné (univerzálne) zariadenie, ktoré sa k vyhodnocovaciemu pracovisku pripája pomocou rozhrania RS232C s prenosovou rýchlosťou 9600 bps. Modul funkčne obsluhuje jednu telefónnu linku a je teda možné ho používať aj tak, že každá telefónna linka bude obsadzovať jedno rozhranie RS232C vyhodnocovacieho pracoviska. Na module TLR2000 je možné pomocou 3 (troch) prepojok J1,J2,J3 nastaviť identifikačnú adresu modulu v intervale 0..7, čím je umožnené „sieťovo“ medzi sebou prepojiť 1 až 8 modulov (obsluhujúcich telefónne linky) pomocou interného komunikačného rozhrania nachádzajúceho sa na module TLR2000. V takomto prípade sa jeden z modulov TLR2000 správa ako hlavný - riadiaci (MASTER), s prepojením na vyhodnocovacie pracovisko pomocou RS232C a ostatné moduly TLR2000 sú vo funkcii podriadených (SLAVE) zariadení.

Systémovo je zadefinované, že modul s nastavenou adresou „0“ sa vždy správa ako riadiaci (MASTER) modul. Iná adresa (1..7) definuje funkciu podriadeného (SLAVE) modulu. Sieťové prepojenie modulov umožňuje znížiť technické nároky na počet komunikačných rozhraní RS232C vyhodnocovacieho pracoviska a súčasne predstavuje aj efektívnu formu ako obsluhovať pri väčšom počte monitorovaných objektov viac telefónnych liniek.