FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

Ústredňa MODUS

Plne programovateľná zabezpečovacia ústredňa umožňujúca pripojiť 24 zón (slučiek) a ich rozdelenie na 8 samostatných skupín. Ovládanie ústredne je zabezpečované s max. 4x LCD klávesnicou pomocou užívateľsky príjemného a ľahko ovládateľného programového vybavenia. Ústredňa má k dispozícii 4x užívateľsky plne programovateľný výstup PGM (chránený proti prúdovému preťaženiu - 2x 1.5A, 2x 150 mA). Ústredňu je možné programovať a diaľkovo monitorovať prostredníctvom počítača.

Prídavné zariadenia umožňujú komunikáciu a prenos správ na monitorovacie stredisko PCO (plná podpora systému PCO "DUNAJ" ako i podpora PCO iných výrobcov).

Okrem štandartných funkcii má ústredňa Modus zabudované programové vybavenie pre nasledujúce komunikačné rozhrania:

● plná podpora rádiového komunikátora PCO "DUNAJ"
● podpora rádiovej siete opakovačov systému "DUNAJ"
● plná podpora nadhovorového komunikátora PCO "DUNAJ"
● prenos správ systémom GSM SMS a GSM vyzváňanie
● komunikácia pomocou ATV s prenosom dát alebo hlasovej správy
● plná podpora prenosu prostredníctvom GPRS siete systému PCO "DUNAJ"

● plná podpora prenosu prostredníctvom ETHERNET siete systému PCO "DUNAJ"


Prídavné moduly pre MODUS

● Hlasový syntezátor VS.16, VS.20
● Telefónny momunikátor TK.01
● GSM modul
● GPRS modem
● ETHERNET komunikátor
● Rádiový komunikátor AC-DEC
● Sériový kábel AC.232
● Programové vybavenie "m_load.exe"
● Nové verzie programov bezplatne dostupné cez internet

 

GSM, GPRS modul

Slúži na oznamovanie poplachového stavu ústredne telefonicky, SMS správami alebo prostrredníctvom IP siete GPRS systému PCO "DUNAJ" cez hostiteľskú GSM sieť. Pripája sa na dosku ústredne prostredníctvom rozhrania UART (sériová linka), čo umožňuje rýchle odosielanie poplachových stavov na určené telefónne čísla alebo PCO.

 


Rádiový komunikátor AC-DEC

Rozširujúci rádiový modul s príslušnou rádiostanicou je určený na prenos poplachových a stavových informácií na monitorovacie stredisko PCO systému "DUNAJ". Pripája sa na dosku ústredne pomocou rozširovacieho slotu B.

 

Telefónny komunikátor TK.01

Rozširujúci telefónny modul k ústredni Modus slúži na vysielanie správ na PCO pomocou pulzných komunikačných protokolov [X/Y = 3/1, 3/2, 4/1, 4/2] s prenosovou rýchlosťou 10, 20 bps, protokolu Contact ID, alebo hlasovej správy prostredníctvom telefónnej linky. Pripája sa na dosku ústredne pomocou rozširovacieho slotu A. K modulu TK.01 je možné pripojiť modul VS.16, VS.20 pre hlasové oznamovanie poplachového stavu ústredne.

 

Hlasový modul

Modul je určený na záznam a reprodukciu hlasovej správy v trvaní 16s alebo 20s v závislosti na použitom type modulu. Je priamym doplnkom modulu TK.01.