FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 

eLock - elektronický zámok

 

 

Modul E-lock je univerzálne rozhranie, ktorého hlavnou funkciou je príjem, spracovanie a vyhodnotenie signálov z externých čítacích zariadení (čítačiek) komunikujúcich prostredníctvom zbernice kompatibilnej so zariadením WIEGAND (bitové rozlíšenie 26 až 64) alebo komunikujúcich prostredníctvom zbernice kompatibilnej s rozhraním DALLAS TouchMemory.

Pomocou jedného modulu E-lock je možné obsluhovať maximálne dve rozhrania WIEGAND a jedno rozhranie DALLAS. Svojou funkciou je zariadenie určené k obsluhe čítačiek bezkontaktných kariet (Unique, HID, ...) alebo kontaktných pamätí (TouchMemory DALLAS), uchovaniu vybraných identifikačných kódov (kariet alebo TouchMemory) a následnému ovládaniu dvoch výstupných relé (Relé_1, Relé_2). Funkciu správania sa a reagovania jednotlivých relé je možné nastavovať pomocou konfiguračných prepojok.