FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 
*** IP Komunikátor ***     update list


15.10.2014 - verzia 1.84

  • doplnená funkcia "TERMINAL" (mini SRP - PCO)11.2.2013 - verzia 1.8

  • doplnená možnosť dynamického prideľovania IP adriesy z DHCP servera
  • doplnená možnosť užívateľskej zmeny/definovania MAC adresy
  • update konfiguračnej databázy EEPROM na verziu 1.1