FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 
*** IP Komunikátor ***     update list


11.5.2020 - verzia 1.9

  • oprava zobrazenia stavu doplnkových slučiek (Zóna 25, ... , Zóna 32) v režime MODUS komunikátor
  • oprava zobrazenia návodu na použitie IpCom komunikátora 15.10.2014 - verzia 1.84

  • doplnená funkcia "TERMINAL" (mini SRP - PCO)


11.2.2013 - verzia 1.8

  • doplnená možnosť dynamického prideľovania IP adriesy z DHCP servera
  • doplnená možnosť užívateľskej zmeny/definovania MAC adresy
  • update konfiguračnej databázy EEPROM na verziu 1.1