FANIT 
s.r.o.

Vývoj, výroba, predaj, inštalácie
 
- Pult Centralizovanej Ochrany  =Dunaj PRO=
- Zabezpečovacie systémy a ústredne  =MODUS=
- Prístupové a dochádzkové systémy
- VoIP, Telekomunikačné a informačné systémy
- Priemyselná televízia a videosystémy
 

 
*** MODUS ***     update list

6.12.2018 - verzia 13.2

 • Výstupy - oprava signalizácie poplachového stavu (BURGLARY, FIRE, OTHER) na výstupoch. Pôvodný firmware nesprávne vyhodnocoval signalizáciu pre zóny (slučky), ktoré neboli k výstupu pridelené ale zároveň boli začlenené do skupiny (výstup sa minimálne pri prvom narušení slučky aktivoval aj keď slučka nebola v parametroch výstupu povolená).  

28.3.2017 - verzia 13.1

 • Firmware v.13.1 pre ústredňu a klávesnicu je totožný s firmware verzie v.13.0.
 • Doplnenie programového prepínača pre aktiváciu a deaktiváciu zobrazenia záložky umožňujúcej programovať parametre telefónnej linky (ATV) pre staršie verzie firmware ústredne MODUS (v.12.3 až v.12.5) s použitým ATV komunikátorom (parameter: "PhoneTab=0" alebo "PhoneTab=1" v súbore "c:\Windows\m_load.ini").
 • Úprava ovládača sériovej linky (COM portu) pre Windows 10 x32/x64. Predošlá verzia programu "m_load.exe" mohla spôsobovať zamrznutie aplikácie po aktivovaní komunikácie cez COM port, prípadne komunikácia vôbec nefungovala. Aktuálna distribúcia "m_load.exe v.13.1" spoľahlivo komunikuje vo Windows_XP x32/x64, Windows_7 x32/x64 a Windows_10 x32/x64 (testované výrobcom).  

10.11.2015 - verzia 13.0

 • Doplnenie podpory pre modul IP komunikátora zasunuteľného priamo do modulu MC.04 (pozícia určená pôvodne pre RADIO modul AC-DEC). Modul IpCom v plnom rozsahu zachováva všetky svoje vlastnosti a je ho možné programovať pomocou programového vybavenia IpCom.exe.
 • Doplnenie možnosti voľby komunikačného protokolu pre obsluhu modulu AC-DEC alebo IpCom - zachovanie podpory RADIO komunikácie alternatívne s IP komunikáciou (v záložke m_load.exe - "Radio/Komunikačné parametre/Povolenie AC-DEC").
 • Ukončenie podpory pre modul TK.01 (pulzne komunikačné formáty) pre klasickú telefónnu linku (v prípade potreby je možné nahrať predošlú verziu firmware 12.5).
 • Podpora komunikácie rôznymi prenosovými cestami (voliteľne individuálne alebo naraz paralelne) - GPRS, GSM, IP, RADIO, GPRS+RADIO, GPRS+IP

17.12.2014 - verzia 12.5

 • Zmena v režime komunikácie GPRS - od verzie firmware MODUS v12.5 je trvalo preddefinovaný/aktivovaný režim povinného potvrdenia správ prijatých z objektov (režim nie je do budúcnosti povolené užívateľsky konfigurovať tak, ako tomu bolo v starších verziach firmware - z pohľadu prevádzky PCO sa režim nepotvrdzovaných správ v praxi nepoužíval, z pohľadu bezpečnosti prevádzky bol tento režim zbytočný.).
 • Zmena v režime aktivácie TIV šifrovacích metód pre GPRS komunikáciu (upravené na plnohodnotnú podporu pre systém PCO "Dunaj PRO", zablokovaný režim PCO "Dunaj_3". Zrušená oneskorená dynamická časová aktivácia zmeny šifrovania komunikácie implementovaná vo verziach firmware 11.6 a novších na trvalo aktivovaný režim TIV protokolov GPRS komunikácie.)
 • Úprava manuálu systému MODUS (hlavne upozornenie na zmenu času REŠTARTu - pôvodný čas na servisný systémový reštart zmenený po doplnení "Bootloaderu" z 10 sekúnd na cca. 60 sekúnd)
 • Nová verzia Bootloader v.2 (rozšírená podpora užívateľskej zmeny firmware pre zariadenia MODUS)

Informácia:

Firmware zariadení verzia 12.5  a novší je možné inštalovať do výrobkov MC.01 a MC.04, pokiaľ ich povodná verzia bola 11.6 a novšia. Verzie firmware staršie ako 12.5 nie je možné inštalovať do zariadení MC.01 a MC.04, pokiaľ ich pôvodná verzia je staršia ako verzia 12.5 (v dôsledku zmeny HW jednotlivých nových rozširujúcich modulov zariadení).


24.1.2014 - verzia 12.4a

 • Modifikácia ovládača COM portu programu "m_Load??.exe" pre spoluprácu s verziami operačného systému MS Windows x32/x64 (WinXP-SP3, Win 7, ... - opravená synchronizácia komunikácie s COM portom)
 • Firmware verzie 12.4 je totožný s firmware verzie 12.4a 

15.7.2013 - verzia 12.4

 • Modifikácia ovládača COM portu programu "m_Load??.exe" pre spoluprácu s verziami operačného systému MS Windows x32/x64 (WinXP-SP3, Win 7, ...)
 • Oprava chyby firmware v režime "INSTALL" pri nastavovaní typu komunikačného protokolu (pri zmene režimu "0 - Nepoužité" na iný režim a pri súčasne pripojenom programe "m_Load.exe" cez COM port dochádzalo k zacykleniu drivera portu - vyžadoval sa následne RESET zariadenia)
 • Doplnenie informácie do firmware LCD Klávesnice o aktuálnej verzii programu klávesnice (zobrazuje sa pri RESETe klávesnice)

30.6.2013 - verzia 12.3

 • predĺženie času reštartu modemu GPRS pri obnovách a testoch spojenia v APN (na 10 minút)
 • rozšírenie zásobnika (CSTACK = 3 KB, RSTACK = 1 KB)
 • optimalizácia programu (na rychlosť spracovania)

27.5.2013 - verzia 12.2

 • doplnenie podpory vysielania textových SMS správ a signalizácie typu CLIP (vyzváňanie) pre modem GSM/GPRS MG.05 SAGEM HILONC v2.

6.5.2013 - verzia 12.1

 • doplnenie novej podpory pre funkciu výstupov typu: "RIADENÝ ČASOVAČOM".
  Aktuálne rozšírenie existujúcej funkcie:

  Pri nastavení výstupu typu "RIADENÝ ČASOVAČOM" na "Pulzný typ" so súčasnou "Jednorázovou detekciou", bude výstup na dobu "Cut off" aktivovaný na základe času nastavenom v záložke časovače (pulzná aktivácia pre ON/ARM a OFF/DisARM časovače s možnosťou až 16x aktivácie počas 24 hodín).

Upozornenie:

Tolerancia nastavenia citlivosti riadenia výstupov je 2 minúty - t.j. nastavenie hodnôt časov v záložke "Časovače" musí spĺňať toleranciu v rozdieloch nastavených hodnôt na >= 2 minúty. 


7.1.2013 - verzia 12.0

 • doplnenie podpory pre novú verziu GPRS, GSM modemu MG.05
  Aktuálne podporované GPRS modemy:

  - Sagem: SAGEMCOM HILO / HILONC V2 / HILONC GEN 3.0
  - Wavecom Fastrack
  - Motorola G24
   

5.5.2012 - verzia 11.9

 • doplnenie podpory pre novú verziu GPRS, GSM modemu MG.05
  Aktuálne podporované GPRS modemy:

  - Sagem: SAGEMCOM HILO / HILONC V2
  - Wavecom Fastrack
  - Motorola G24