Informačné systémy

Integrácia systémov kladie značné nároky na dokumentovateľnosť, bezpečnosť a automatizáciu. Neustále vylepšujeme naše produkty s cieľom zjednodušiť a minimalizovať ich správu. Asistenciu a skúsenosti v oblasti správy sieťových systémov ponúkame aj našim partnerom a zákazníkom.

Pracujeme s modernými technológiami:

Ansible

Terraform

Docker

Podman

 ... a koncepty ako IaaS sú nám blízka filozófia