Bezpečnostné systémy

Máme dlhoročnú tradíciu návrhu a realizácie komplexných a efektívnych bezpečnostných systémov. Produkty, ktoré sú pre samotný bezpečnostný systém kľúčové, sú vo veľkej miere našim vlastným výrobkom, o ktorý sa nebojíme v realizáciach oprieť.

Realizácia bezpečnostných systémov

Systémy - Dunaj a MODUS - sú navrhnuté, vyrábané, testované a odlaďované na Slovensku zamestnancami našej spoločnosti. Proces realizácie bezpečnostných systémov pozostáva z dielčích úloh, ktoré môžu byť realizované subdodávateľsky. Pre vytvorenie komplexného, funkčného a spoľahlivého systému odporúčame spoľahnúť sa na našich odborníkov, ktorý zabezpečia všetky činnosti.

Obhliadka objektu

Obhliadku vykonáva vždy profesionál v oblasti bezpečnosti s viacročnými skúsenosťami z oblasti ochrany objektov.

Návrh bezpečnostného systému

Zohľadňujeme všetky aspekty technickej bezpečnosti objektov - pult centralizovanej ochrany (PCO), kamerové systémy (CCTV), elektronické systémy kontroly vstupu, dochádzky, obchôdzkové systémy a perimetrické zabezpečovacie systémy. Návrh vždy zohľadňuje špecifické podmienky a požiadavky zákaznika (centralizácia, decentralizácia, ...).

Realizácia podporných  komunikačných a informačných systémov

Zabezpečujeme komplexné dodávky systémov vrátane podporných prác ako sú napr.: zriadenie prenosových systémov, počítačových a dátových sieti, inštalácia a konfigurácia informačných, monitorovacích alebo komunikačných systémov, implementácia externých zariadeni (intercom, videointercom, domáce telefóny, ...).

Inštalácia a revízia

Samotná realizácia navrhovaného bezpečnostného systému, ktorá zahŕňa inštaláciu a odbornú revíziu dodaného systému a použitých zariadení.

Vypracovanie dokumentácie

Slúži pre budúcu prácu so systémom a zadokumentovanie realizovanej činnosti pre zákazníka.

Odovzdanie bezpečnostného systému

Zahŕňa školenie na dodávané systémy, technickú a zákaznícka podporu.

Servis

Realizované riešenia podporujeme po odovzdaní formou záručného a pozáručného servisu.